Základným predpokladom života je nepretržitá výmena biochemických molekúl medzi vonkajším prostredím a vlastným organizmom, základným prejavom života je metabolizmus. V metabolických pochodoch vznikajú nové  alebo sa obnovujú poškodené tkanivá, uvoľňuje sa energia pre svalovú prácu,

Zdrojom biomolekúl je výživa, ktorú konzumujeme vo forme potravy. Požiadavky výživy sú zvýšené pri fyzickej záťaži, aby sa vyprodukovala energia, potrebná na prekonanie záťaže, ale i pri chorobe na obnovu poškodených tkanív

 Klinická výživa vo svete je zaradená medzi  vedecké odbory s multidisciplinárnym využitím. V rámci odboru sa klinická výživa člení na dietológiu, parenterálnu a enterálnu výživu v nemocniciach, domácu parenterálnu výživu a domácu enterálnu výživu.