Malnutrícia vzniká pri nepomere medzi prívodom potravy a požiadavkami organizmu alebo pri poruchách metabolizmu, kedy viazne spracovanie  a využitie nutričných molekúl pri ich defektnom metabolizme.

Chronická malnutrícia vzniká pri dlhodobom deficite živín a sa prejavuje fyzikálne poklesom hmotnosti, atrofiou svalovej hmoty, redukciou tukového tkaniva,  funkčne poklesom fyzickej kondície, zníženou odolnosťou proti infekciám, zníženou hojivosťou rán, rýchlejším vznikom dekubitov  

Akútna malnutrícia vzniká pri náhlom (niekoľkodňovom) poklese príjmu potravy a pri stresovej záťaži sa manifestuje vystupňovaním stresovej reakcie, so zvýšeným katabolizmom kostrového svalstva, redukciou syntézy viscerálnych proteínov, poklesom imunitnej reaktivity. Nekorigovaná môže vyústiť do akútneho energeticko-metabolického zlyhania s rozvratom vnútorného prostredia.